Okt 2013: Subsidies zonnepanelen niet noodzakelijk

Zonnepanelen ook zonder subsidies rendabel

In het Eigen Huis magazine van oktober 2013 wordt de stelling besproken dat subsidie voor zonnepanelen niet noodzakelijk is, maar dat zonnepanelen ook zonder subsidie rendabel zijn.

Een vijftal deskundigen geeft hun meningen weer, waarbij men het erover eens is dat zonnepanelensystemen ook zonder subsidies heel rendabel zijn en zichzelf snel terugverdienen.

Mening Installatiebedrijf

Een directeur van een grote installateur geeft aan dat zonnepanelen ondertussen dusdanig betaalbaar zijn geworden dat subsidiëring niet langer noodzakelijk is, maar dat de zonnepanelenbranche wel duidelijk moet maken aan de consument wat de waarde is van de eigen opwekking van gratis zonnestroom.

Mening Milieuorganisatie

Een woordvoerder van een milieuorganisatie geeft aan dat subsidiëring van zonnepanelen niet langer noodzakelijk is aangezien door toegenomen efficiency en goedkopere systemen de opgewekte zonnestroom ondertussen goedkoper is geworden dan de reguliere stroom via de traditionele Energieleveranciers.

Mening Vereniging Eigen Huis

Zonnepanelen hoeven niet gestimuleerd te worden geeft Vereniging Eigen Huis aan. Wel is het noodzakelijk dat de regelgeving aangepast gaat worden zodat eigen energie opwekken voor iedereen even aantrekkelijk wordt.

Mening Tweede Kamerlid Groenlijks

Groenlinks is de partij geweest die de huidige stimuleringsregelingen heeft bedongen, met name vanwege het groen karakter van zonne-energie. Waar Nederland feitelijk naar toe zou moeten is om net als in Duitsland (wereldwijd het land dat het meeste gebruik maakt van zonne-energie) een gegarandeerde prijs voor zonnestroom te bieden aan alle eigenaren van zonnepaneleninstallaties.

Mening Hoogleraar Zonne-energie

Ondanks de lichte prijsstijging van zonnepanelen door de importheffing op Chinese zonnepanelen is zonne-energie rendabel en werkt een subsidie eerder marktverstorend dan stimulerend.

Bron: Eigen Huis Magazine, oktober 2013

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie