Zonne accu

Autonomietijd zonne accu

De autonomietijd is die periode gedurende welke de voeding van de verbruikers volledig door de accu wordt verzorgd zonder dat de generator energie levert.

Het is nodig rekening te houden met autonomiedagen omdat de zoninstraling niet gelijkmatig over alle dagen van een maand verdeeld is en er dus in een vorm van energie-opslag voorzien moet worden. Naarmate het systeem vaker ook ’s winters wordt gebruikt en aan de continuïteit van de stroomverzorging hogere eisen worden gesteld, moet met meer autonomiedagen worden gerekend. Gebruikelijk zijn tijden van 3 tot 6 dagen. (bron:Zonne-energie, H.J. Geist).

Accu Solar

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Accu voor zonnepaneel

Bij een volledig zelfstandig PV-installatie is een zonne-accu een essentieel onderdeel van het geheel. Alle stroom die niet direct verbruikt wordt, dient tenslotte opgeslagen te worden in de zonne-accu’s.

Bij een gemiddelde capaciteit zal er altijd gebruik worden gemaakt van meerdere accu’s die in serie gekoppeld staan. Doorgaans worden zogenaamde loodaccu’s tegepast die een goede prijs/prestatieverhouding hebben en een hoog rendement, zowel bij kleine als bij grote laadstromen.

De lood-zonne-accu’s met vloeibare elektrolyt zijn enigszins aangepast auto-accu’s met versterkte roosterplaten en zijn bestand tegen een driemaal grotere laad/ontlaad cycli en gaan dus tot ddrie keer langer mee.

Standalone of autonome PV installatie

Levensduur zonne-accu

De levensduur van een loodaccu met vloeibare elektrolyt zal fors vergroot worden indien het laadproces al begint voordat de accu geheel ontladen is.

Daarnaast dient de accu twee of drie keer per jaar enigszins overladen te woden, omdat daardoor het accuzuur in beweging komt en wordt gemengd. (Let echter wel op voor het gevaar van explosieve gasvorming bij overlading, dus goed ventileren !). Er zijn nog andere soorten accu’s zoals de lood-gel accu (droge loodaccu) die onderhoudsvrij is en gel bevat in plaats van accuzuur. Wel heeft men hier een speciale laadregelaar nodig omdat deze accu’s zeer gevoelig zijn voor overlading.

Een standaard zonne-accu zoals omschreven heeft een levensduur van circa 7 jaar. Nog een ander soort accu is de zogenaamde tractie-accu die een zeer lange levensduur heeft van circa 15 tot 20 jaar, maar ook wel 2 tot 3 keer zoveel kost als een reguliere accu.

Benodigde cappaciteit

Het energierendement van een zonneloodaccu ligt tussen de 70 à 85 procent, wat betekent dat een zonne-accu van 100Ah circa 70 à 85 Ah kan leveren.

Onderhoud

Een zelfstandig PV-installatie is beduidend onderhoudsgevoeliger dan een netgekoppelde; zo moeten de zonne-accu’s elke 6 maanden gecontroleerd en onderhouden worden. De accu’s moeten ontdaan worden van stof en schoongemaakt worden om kortsluiting te voorkomen. daarnaast dienen de aansluitklemmen en de hoeveelheid elektroly gecontroleerd en eventueel bijgevuld te worden.

Veiligheid zonne-accu’s

Vanwege het zwavelzuur en de kans op vrijkomende explosieve gassen zijn zonne-accu’s de gevaarlijkse onderdelen van een standalone PV-installatie. De accu’s dienen goed en donker opgeborgen te worden en bescherm te worden tegen bijvoorbeeld wateroverlast om zo electrocutie te voorkomen.

Lees hier verder over de standalone pv installatie

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?