Bouwvergunning zonnepanelen nodig ?

Omgevingsvergunning

Per 1 oktober 2010 heeft de overheid verschillende bouwgerelateerde vergunningen zoals de milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning, huisvestingsvergunning, gebruiksvergunning en afvalbeschikking gebundeld en vervangen door 1 nieuwe vergunning: de zogenaamde omgevingsvergunning.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Meestal geen omgevingvergunning, soms wel

Aangezien dakpanelen zichtbaar zijn van buitenaf gelden er bepaalde regels die u moet volgen. U moet die regels dan volgen, maar u hoeft niet apart een omgevingsvergunning aan te vragen (de oude bouwvergunning).

Het kan ook zo zijn dat de situatie dusdanig bijzonder is dat u deze wel aan moet vragen. Op deze bladzijde laten we zien in welke gevallen u wel of niet een vergunning moet aanvragen. Indien u vergunningvrij mag bouwen dan zijn de palnologische regels uit het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand niet van toepassing. Het Bouwbesluit en het burenrecht blijft echter wel gelden.

Voorwaarden geen omgevingsvergunning nodig

  • De zonnecollector of het zonnepaneel moet op een dak worden geplaatst,
  • De collector of het paneel moet een geheel vormen met de installatie voor het opslaan van het water respectievelijk het opwekken van elektriciteit.
  • ls dat niet het geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst.
  • Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak. dan geldt dat:
  • de collector of het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven.
  • de collector of het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst.
  • de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat;
  • Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak. dan geldt dat de collector of het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als de collector of het paneel hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter. dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50cm zijn

Geen zonnepanelen op monumenten

De collector of het paneel mag niet geplaatst worden op een monument of In een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht

Voldoet u niet aan voorwaarden ?

Indien u NIET aan de omgevingsvoorwaarden kunt of wilt voldoen, dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. U dient de vergunning via de gemeente aan te vragen voorzien van allerlei bouwtekeningen, berekeningen e.d. De aanvraag wordt dan getoetst aan onder andere het Bestemmingsplan, de Welstandsnota en het Bouwbesluit. Daarnaast wordt uw aanvraag getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie etc.)

Dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen ?

 

Binnen 8 weken de uitslag

Binnen 8 weken ontvangt u de uitslag van de gemeente. Is het heel complex dan kan de beslissingstermijn eenmalig met 6 weken worden verlengd. (Zonnecollectoren en zonnepanelen, wanneer vergunningvrij, wanneer een omgevingsvergunning nodig ? (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, augustus 2010)

Download de folder

Bovenstaande informatie is afkomstig ui de folder van de website van de Rijksoverheid. zonnepanelen-omgevingsvergunning-aug-2010

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?