Schaduw op zonnepanelen

Zonnepanelen en schaduw

Wat is overschaduwing?
Overschaduwing is het gegeven dat er ‘iets’ (een object of laag) zit tussen het directe zonlicht en de zonnecellen van een zonnepaneel. Het kan dan om verschillende soorten obstructies gaan, zoals:

 • andere gebouwen
 • dakkappelen, vlaggen, antenntes
 • andere panelen
 • bomen
 • afval & vervuiling zoals bladeren van bomen of stof
 • sneeuw & ijs
 • vervuiling van de zonnepanelenoppervlakte

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Lagere opbrengst

De opbrengst van een serie geschakelde zonnepanelen ofwel een fotovoltaïsche pv installatie kan sterk verminderen door deze overschaduwing. Met name bij een laagstaande zon kunnen er – onverwacht – objecten blijken te staan tussen de panelen en de zon, zoals bijvoorbeeld bomen of dakkappellen van buren. Het ergst is eigenlijk overschaduwing indien het middag is, als de zoninstraling op zijn sterkst is.

Slechts 1 klein deel schaduw neutraliseert veel

Wanneer één enkel paneel van een string is overschaduwd, dan daalt de stroomsterke in en dus het vermogen van de string als geheel. Bij een groot aantal in serie geschakelde panelen heeft dit een ernstiger gevolg. Daarom moet bij het bepalen van de montageplaats niet alleen met de richting (azimut) rekening worden gehouden ,maar vooral ook met overschaduwing.

Verschillende soorten overschaduwing

 • tijdelijke overschaduwing
 • overschaduwing door andere panelen
 • locatiegebonden overschaduwing
 • door het gebouw zelf veroorzaakte overschaduwing

Tijdelijke overschaduwing

Onder tijdelijke overschaduwing verstaat we bijvoorbeeld gevallen bladeren of sneeuw. Belangrijk hierbij is de ‘zelfreinigende’ werking van onnepanelen, dat wil zeggen: vanwege de hoek waaronder de panelen geplaatst worden bepaalt dat het vuil of tijdelijke bedekking door regenval er weer afgespoeld moet worden. Vanaf een hoek van zo’n 15 graden is het zelfreinigende effect meestal voldoende. Indien het gaat om een vervuiling van roet omdat men in een sterk geïndustrialiseerd gebied woont, dan is het noodzaak dat de panelen vaker dan standaard worden schoongemaakt. Standaard bedraagt het verlies door vervuiling hooguit enkele procenten (in normale gebieden).

Overschaduwing door andere panelen

Overschaduwing door andere panelen doet zich voor wanneer de panelen onderling op de verkeerde afstand staan, voornamelijk wanneer ze staande worden geïnstalleerd.

Naast berekeningen is het ook eenvoudig mogelijk door eerst de panelen los te plaatsen (of representatieve planken) en deze op belangrijke delen van de dag te observeren en zo te kijken of er geen schaduw over gaat vallen. Het continue verlies door schaduw van het ene paneel op het andere is groot en moet voorkomen worden.

Bij staand opgestelde fotovoltaïsche zonnepanelen is een hoek van 30 graden het beste voor de hoogste gemiddelde opbrengst. Indien deze plat (0 graden) opgesteld zouden worden, dan zou weliswaar de kans op overschaduwing verdwijnen, maar is er standaard 10 procent verlies ten opzichte van panelen die op 30 graden staan opgesteld.

Locatiegebonden overschaduwing

We moeten bij deze term denken aan schaduw die veroorzaakt wordt door objecten die zich in de directe omgeving van de zonnegeneratoren bevinden, zoals bijvoorbeeld kerktorens, bomen, flatgebouwen etc.

Kleine bomen kunnen snel groeien, dus binnen enkele jaren kunt u onverwacht met overschaduwing te maken krijgen; houdt dat goed in gedachten in de bepaling van de locatie voor uw panelen of de beslissing om bomen in uw tuin te planten !

Door het gebouw zelf veroorzaakte overschaduwing

Hierbij is sprake van schaduwen van objecten van het gebouw zelf, bijvoorbeeld een grote schoorsteen of schotelantennes of dakkappellen etc.

Deze veroorzaken vaak ‘diepe’ schaduwen die veel opbrengstverlies veroorzaken. Het beste is ook om niet gebruikte objecten te verwijderen van het dak of gevel.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?