Ontwerp

Het ontwerp van een netgekoppelde PV installatie

Bij het ontwerp van een Fotovoltaïsche installatie die aan het openbare electriciteitsnetwerk is gekoppeld dienen enkele belangrijke elementen in het ontwerp meegenomen te worden, te weten:

  • Energiebehoefte en capaciteit
  • De aard van de netgestuurde omvormer
  • De aansluiting op het netwerk
  • Beveiliging
  • Overschaduwing

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Bepaling van de energiebehoefte

Er zijn vele redenen om te kiezen voor het opwekken van electriciteit middels zonne-energie, maar een hele belangrijke is het terugbrengen van de energierekening tot een minimaal niveau, het liefste nul.

Uitgangspunt daarbij is uw huidige en toekomstige energiebehoefte: gaat u in de toekomst wellicht grote energieslurpende apparaten aanschaffen of gaat u juist alles doen om uw energiebehoeft en -verbruik niet te laten groeien in de toekomst en wellicht zelfs te verminderen ? Dat kan niet alleen door zuiniger te worden, maar ook door te investeren in het isoleren van uw woning.

Op het moment dat u duidelijk zicht hebt op uw jaarlijkse energiebehoefte (in dit geval de electriciteitsbehoefte) dan kunt u zich gaan afvragen in hoeverre u deze 100 % wilt dekken met een eigen zonnepanelensysteem of bijvoorbeeld voor 50 %.

E.e.a. heeft te maken met enerzijds het investeringsbedrag dat u bereid bent te betalen, maar anderszijds ook met de technische mogelijkheden en onmogelijkheden: passen alle zonnepanelen wel op uw dak of in uw tuin, heeft u wel voldoende ruimte in uw woning om omvormer en bekabeling te realiseren ?

Aard van de netgestuurde omvormer

De netgestuurde omvormer dient een juiste intermediair te zijn tussen enerzijds het PV-systeem en anders het openbare electriciteitsnetwerk.

De juiste omvormer is essentieel om een goede werking te waarborgen.

Daarnaast dient de omvormer ervoor te zorgen dat u zorgeloos allerlei apparatuur kunt gebruiken.

Netgekoppelde PV installatie

Aansluiting op het netwerk

Een correcte aansluiting op het netwerk is een voorwaarde om energie aan te mogen leveren bij het Energiebedrijf. Er wordt door de installateur of uzelf een aanmelding gedaan waarbij de wijze van aansluiten en het aansluitpunt door een gekwalificeerd electro-installateur met de netbeheerder wordt afgesproken.

Overschaduwing

Een belangrijke risico-factor voor het rendement van een PV-installatie is de zogenaamde overschaduwing van zonnepanelen door gebouwen, dakkapellen, bomen, afgevallen bladeren, bovengrondse kabels, antennes, sneeuw, ijs enz.
Deze kunnen de energie-opbrengst in aanzienlijke mate verlagen.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?