Onderhoud zonnepanelen

Onderhoud van zonnepanelen systeem

Net als in elke andere installatie kunnen ook storingen optreden in fotovoltaïsche systemen ofwel uw zonnepanelen installatie.

Deze storingen kunnen variëren van bekabeling die losgaat door een storm of door verkeerd gebruik van materialen dat reeds na 10 jaar de bekabeling begint af te brokkelen en de kern bloot komt te liggen of wellicht heeft u waterschade gehad en heeft de omvormer in uw huis daar problemen door gekregen.

Alles is mogelijk, echter is het wel zo dat bij een gedegen installatie door een vakman er daarna zelden of nooit storingen zullen optreden. U kunt normaliter vele jaren probleemloos genieten van de gegenereerde zonne-electriciteit.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Overdrachtprotocol

De bouwer of installateur van een PV-installatie moet voor de ingebruikneming de door hem geleverde installatie goed testen en de testresultaten registreren. Tevens moet een zogenaamd overdrachtprotocol worden opgesteld ten behoeve van de eigenaar c.q. opdrachtgever.

De installatie moet organoleptisch en meetkundig gecontroleerd worden conform de voorschriften van DIN VDE 0100 delen 610 en 712. Daarnaast dienen alle schema’s, tekeningen e.d. van elk onderdeel aanwezig en gecontroleerd te zijn.

Deze documentatie wordt overgedragen aan de eigenaar, maar fouten blijven voor verantwoording van de installateur.

Standalone of autonome PV installatie

Onderhoudscontract

De meeste erkende zonnepanelen installateurs bieden ook meerjarige onderhoudscontracten aan voor niet al te hoge prijzen. Hierin zit vaak een jaarlijkse controle en reinigingsbeurt alsmede een calamiteitendienst. Hierdoor weet u zeker dat uw installatie de maximale opbrengst zal genereren voor een lange tijd.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?