Goed voor milieu

Zonne-energie is goed voor het milieu

Fotovoltaïsche techniek (PV-techniek) benut de grootste bron van gratis energie die beschikbaar is. Zonne-energie heeft als enige de capaciteit om nu en in de komende tienduizenden jaren de gehele wereldbevolking van energie te voorzien.

De verwachting is dat met het opraken van de fossiele brandstoffen de technologie voor zonne-energie het belangrijkste zal worden. Naast de onuitputtelijkheid heeft zonne-energie nog een enorm voordeel: het negatieve effect op het milieu is te verwaarlozen, zeker in vergelijking met de andere methodes om electriciteit op te wekken.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Financieel voordeel en beter voor milieu

Het benutten van zonnepanelen om uw huis van electriciteit te voorzien is kostenbesparend, goed voor het milieu én uw woning zal er meer waard door worden. Tenslotte koopt een toekomstige koper niet alleen een woning die zelfvoorzienend is qua electriciteit, maar ook één die een gunstig Energielabel heeft.

1. Bespaart CO2

Voor de productie van zonnepanelen is energie nodig uit fossiele brandstoffen, waarbij CO2 vrijkomt.

Echter na 3 jaar produceren van electriciteit is het moment aangebroken dat er evenveel CO2 is bespaard als dat er is vrijgekomen bij de productie van de panelen. In de 22 jaren die daarop volgen (bij een gemiddelde levensduur van ene PV-systeem van 25 jaar) besparen we fors op CO2, dus goed voor het milieu. Het milieu centraal is een belangrijke pijler van de internationale organisatie voor zonnepanelenfabrikanten (EPIA).

2. Grondstof zonnepanelen bijna onuitputtelijk

De belangrijkste grondstof van zonnecellen is silicium, wat het hoofdbestanddeel van zand is en waar volgodnde van aanwezig is. Delen van zonnecellen kunnen hergebruikt worden, echter nog niet voor 100 %.

3. Verminder gebruik fossiele brandstoffen

Naast CO2 uitstoot is het ook noodzakelijk om grote energiecentrales te bouwen om de fossiele brandstoffen te kunnen benutten. Dit gaat vaak gepaard met grote afvalstromen en vervuiling van het natuurlandschap. Met zonnepanelen is dat probleem niet aanwezig.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?