Electriciteit terugleveren

Hoe gaat dat in zijn werk ?

Het veelgebruikte netgekoppelde PV systeem werkt in feite zo : bij voldoende licht en uw normale gebruik zal uw huishouden of bedrijf uitstekend draaien op de door uzelf opgewerkte electriciteit.

Op het moment dat u meer electriciteit nodig hebt, dan uw eigen systeem op dat moment kan gerereren, dan springt uw energiebedrijf automatisch bij: u krijgt extra electriciteit aangeleverd. Op het moment dat er echter meer electriciteit wordt opgewekt dan nodig is, dan wordt dat automatisch afgenomen door uw electriciteitsbedrijf (tegen een vergoeding vanzelfsprekend).

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Info zonnepanelen

De electriciteit die u genereert met behulp van het zonnelicht is natuurlijk primair voor uw eigen gebruik bedoelt, echter is het vaak zo dat dat u op bepaalde momenten meer electriciteit opwekt,dan dat u zelf kunt gebruiken. In feite heeft u dan 2 mogelijkheden:

1e U slaat de electriciteit op in een zogenaamde zonne accu zodat u de electriciteit later weer kunt benutten (zie verder autonome PV-installatie)
2e U levert het overschot aan electriciteit aan uw energiebedrijf

Belang omvormer

Zoals we eerder constateerden is in een situatie waarbij er zowel stroom afgenomen zal worden als teruggeleverd zal worden sprake van speciale netgekoppelde of netgestuurde omvormers.

Deze apparaten zijn essentieel in het geschikt maken van de zonnepanelenstroom naar de gebruikelijke wisselstroom. De aan het netwerk geleverde stroom moet aan bepaalde stroom voorwaarden voldoen.

Monteren omvormer

Registratie opgewekte en geleverde stroom

Elk huishouden in Nederland dat aangesloten is op het netwerk van een energielever heeft een meterkast waarin zich electriciteitsmeters bevinden.

Deze electriciteitsmeters zijn er in verschillende soorten, van eenvoudige tot dubbel-tarief meters waarbij onderscheid gemaakt worden tussen dag- en nachtstroom, elk weer met hun eigen tarieven.

Deze meters werken 1 kant op: ze registreren de hoeveelheid stroom die u afneemt en dit wordt middels een teller aangegeven. Jaarlijks komt een vertegenwoordiger namens het Energiebedrijf deze geijkte en beveiligde meters controleren op werking, verbruik en of ze niet gemanipuleerd zijn.

Verschillende soorten meters

Bovengenoemde meters werken maar 1 kant op. Indien u electriciteit levert aan het energienetwerk, dan moet deze electriciteit sowieso door te geven zijn aan het netwerk en moet er nauwkeurig geregistreerd worden hoeveel Kilowattuur u levert.

Ook voor het kunnen benutten van subsidies is dat belangrijk, aangezien een subsidie veelal is gebaseerd op een vergoeding die u per geleverde kilowattuur krijgt. Probleem bij deze meters is dat er niet wordt gemeten hoeveel stroom u zelf eerst afneemt van uw PV-installatie. Dan zou u die specifieke subsidie mislopen, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Veelal worden er 2 meters geplaatst die zowel de stroom voor de netlevering registreert als de stroom die u zelf verbruikt. Dit doet u alleen indien u subsidie voor het totale verbruik wilt ontvangen.

Automatische verrekening door energiebedrijf

Normaliter gebruikt u uw eigen opgewekte stroom en wordt de ‘overtollige’stroom geleverd aan het openbare netwerk van uw energieleverancier.

Echter zal de maximale generering van stroom overdag plaatsvinden, terwijl u bijvoorbeeld ’s avonds de meeste stroom nodig hebt. Ook zullen er dagen zijn waarop minder gegenereerd wordt dan op andere dagen.

U zult dan de extra benodigde stroom af moeten nemen van het openbare netwerk. Maandelijks zal uw energiebedrijf in eerste instantie de verbruikte stroom en de door u geleverde stroom verrekeningen en het saldo dat overblijft zal in rekening worden gebracht of u ontvangt een creditnota en een bedrag op uw bankrekening.

Wat levert dat op ?

In eerste instantie vindt er een zogenaamde saldering plaats: hierbij wordt het door u geleverde aantal kwH afgetrokken van het verbruikte aantal kilowattuur.

Indien u meer levert, dan verbruikt heeft u ook recht op een vergoeding.

Helaas is in Nederland (in tegenstelling tot Duitsland en België) geen eenduidig tarief vastgesteld wat u voor uw geleverde electriciteit krijgt. Ook is deze vergoeding deels gekoppeld aan de APX-waarde (inkoopprijs die de energiebedrijven op de Amsterdam Power Exchange (Energiebeurs) voor electriciteit betalen.) en die varieert per dag. Globaal moet u denken aan ongeveer € 0,20 à € 0,25 per kilowattuur. (bron: Eneco.nl)

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?