De Zonneboiler

Wat is een zonneboiler?

Een zonneboiler zorgt voor warm water in de woning, zowel warm kraanwater (t.b.v. douchen, koken etc.) als warm water voor vloerverwarming en zelfs zijn er zonneboilersystemen voor verwarming van de gehele woning.

In tegenstelling tot een gewone boiler wordt het water niet verwarmd door elektriciteit, maar wordt er gebruik gemaakt van een natuurlijk opwarmingsproces van de zon. Er worden zogenaamde zonnecollectoren geplaatst op het dak waardoor leidingwerk loopt waarin zich een vloeistof bevindt.

De vloeistof wordt door de zon verwarmd en circuleert door het gehele systeem en de verwarmde vloeistof geeft door middel van een warmtewisselaar in een voorraadvat de warmte af aan het koude kraanwater dat zich in het vat bevindt. (zie schema hieronder)

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Naverwarming door HR-ketel

Zoals gezegd kan een zonneboilersysteem een gehele woning verwarmen, echter wordt het meestal als ‘voorwarming’ gebruikt in combinatie met de reeds aanwezige HR-ketel om zo fors op de energiekosten te besparen. (circa 50% wordt er bespaard op gaskosten voor het verwarmen van water per jaar). Op winterse en bewolkte dagen kan de HR ketel ook het water naverwarmen indien noodzakelijk.

50% besparing op verwarmingskosten

U bespaart jaarlijks gemiddeld 50% op uw gaskosten voor het verwarmen van water. De exacte besparing hangt af van zowel uw verbruik als de gasprijs per m3.

Voor 2020 kunt u uitgaan van een besparing van circa € 203,- (uitgaande van een jaarlijkse besparing van circa 250 m3 aan gas)

ISDE subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie wordt verlengd tot en met 2025

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025.

 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

Verschillen zonnecollectoren en zonnepanelen

Hoewel zonnecollectoren en zonnepanelen beide plat zijn, op het dak liggen en op elkaar lijken, zijn het toch volstrekt andere objecten.

Een zonnecollectoren is in feite niets anders dan een heel goed geïsoleerde platte bak waardoor een stelsel van leidingwerk loopt. Via het geharde en speciaal gecoate glas op de bovenkant van de bak komt het zonlicht binnen. Door de warmte van het zonlicht wordt de vloeistof die zich in het leidingwerk bevindt verwarmt en door een pomp wordt het warme water verpompt naar de boiler. Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen die elektrisch geladen wordt door het zonlicht en daarmee stroom opwekken.

Simpelweg wordt in een zonnecollector vloeistof opgewarmd en in een zonnepaneel wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Het is wel zo dat beide systemen gezamelijk gebruikt c.q. geïnstalleerd worden op een dak.

Er zijn 5 zonneboiler configuraties

Zonneboiler configuratie Beknopte omschrijving
Standaard zonneboiler Via de door de zonnecollectoren opgewarmde vloeistof verwarmen het tapwater in het boilervat via een warmtewisselaar. Meestal gecombineerd met HR-ketel
CV-zonneboiler Dit systeem fungeert ook als voorverwarming van het CV-systeem van uw woning
Compacte zonneboiler Voorraadvat is niet apart, maar geintegreerd in de zonnecollectoren. Kleinere opslag, bijvoorbeeld geschikt voor vakantiewoningen.
Zonneboiler combiketel Hybridesysteem verwarmt zowel water als de woning. Pas op het moment dat er capaciteit te weinig is zal een HR ketel bijspringen voor naverwarming. Uitermate geschikt voor vloer, wand- en plafondverwarming
Thermosifon systeem Ook een compact systeem waarbij een voorraadvat net boven de zonnecollector zit en daarnaar toe stroomt middels de thermosifon werking. Het voordeel is dat er geen pomp of elektriciteit noodzakelijk is.

Terugverdientijd zonneboiler

De terugverdientijd van de aanschaf van een zonneboiler hangt sterk van de gasprijs, die (tezamen met de energiebelasting) de afgelopen jaren flink is gestegen. Op basis van de huidige energieprijzen en de toewijzing van subsidie is de terugverdientijd van een zonneboiler ongeveer 10 tot 15 jaar. De verwachting voor de komende jaren is dat de energieprijzen zullen blijven stijgen.

Overgang van gas naar andere bronnen

Door de aanwezigheid van de grote gasvoorraad bij Slochteren is Nederland in de jaren ’50 massaal gaan stoken op gas in plaats van op de reguliere kolen. Hierdoor wordt circa 90 % van de woningen in Nederland verwarmd door gas en is er een gehele bedrijfstak rondom gasgedreven machines als HR-ketels ontstaan. In de ons omringende landen zoals Duitsland en de Scandinavische landen was er veel minder of geen gas mogelijk en verwarmde men de woning en het warme water op andere manieren zoals bijvoorbeeld op basis van houtkachels (vanwege de uitbundige aanwezigheid van hout) én zonne-energie.

Doordat de gasvoorraad eindig is en de gasprijs gekoppeld is aan de dure olieprijzen, wordt het stoken van gas in komende jaren veel duurder.

Alternatieve manieren om water te verwarmen worden daardoor aantrekkelijker zoals bijvoorbeeld met zonneboilersystemen. Net als bij zonnepanelensystemen is het rendement van zonneboilersystemen veel groter geworden in de afgelopen jaren (vanwege de technologische ontwikkelingen) en zijn de prijzen fors gedaald. Momenteel kunt u circa 50% op uw verwarmingskosten op basis van gas besparen.

Naast de besparing op gasverbruik is een zonneboilersysteem ook nog eens goed voor het milieu.

Zonneboiler: goed voor het milieu

Een zonneboiler vermindert de CO2 uitstoot met ongeveer 225 kg per jaar, wat goed is voor het milieu.

Hoe werkt een normale elektrische boiler?

Een boiler is een integraal onderdeel van het sanitaire systeem en de enige functie is het verwarmen van water. Dat verwarmen van water kan op meerdere manieren gebeuren: de meest voorkomende zijn verwarming door gas en verwarming door electriciteit. Een boiler heeft veelal een zogenaamd voorraadvat van circa 10 tot 120 liter waarin water zit dat continu warm wordt gehouden.

Op het moment dat dit water verbruikt is, duurt het nog even voordat er nieuw warm water beschikbaar is. Dat moet nog opgewarmd worden. De derde manier van verwarmen gaat met behulp van zonlicht, ofwel de zonneboiler.

HR ketel

In 90% van de woningen in Nederland wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde combi-ketels; dat zijn systemen waarbij zowel het tapwater als de woning verwarmd wordt door het verwarmen van het water met branders die op gas lopen.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?