Montage zonnepanelen

Montage zonnepanelen: waar u aan moet denken

Net als andere electriciteitswerken dient er nauwkeurig en zorgvuldig gewerkt te worden, zowel voor uw eigen veiligheid als die van anderen.

Bovendien: indien u e.e.a. verkeerd monteert en uw woning brandt daardoor af, dan is de kans groot dat uw verzekeringsmaatschappij moeilijk gaat doen, indien e.e.a. niet goed gedocumenteerd is en u kunt bewijzen dat u alle vereiste NEN-normen hebt gevolgd.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

U moet enkele elementen in de gaten houden, zoals:

Aandachtspunten montage

 • In Nederland is het installeren van een PV-systeem in principe vergunningvrij, maar hoe zit het met de normen, richtlijnen en bouwvoorschriften waaraan u moet voldoen ?
 • Hoe en waar gaat u de zonnepanelen plaatsen ?
 • Hoe zorgt u voor de aansluiting van uw PV-systeem op het openbare electriciteitsnetwerk ?

NEN-normen

Net als elke andere electrische installatie dient ook een PV-installatie in Nederland volgende geldende NEN-normen aangelegd worden (NEN= Nederlands Normalisatie Instituut). De NEN-normen die van toepassing zijn op de installatie van een PV-installatie zijn:

NEN-normen t.b.v. PV-installaties

 • NEN 1010: 2007 nl (Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties)
 • NEN 10904-3:1994 (Foto-electrische elementen Meet principes voor aardse foto-electrische zonnecellen met gegevens over de spectrale stralingsverdeling)
 • NEN 11194:1995 (kenmerkende eigenschappen van autonome foto-electrische systemen)
 • NEN 11646:1997 (dunne film fotovoltaïsche moduelen voor aardse toepassingen – Ontwerp kwalificatie en typegoedkeuring)
 • NTA 8013:2003 (Procedure voor het controleren van PV-systemen)
 • NEN-EN 50312-2:1999 (Fotovoltaïsche systemen – zonnesystemen voor woningen, gebruikseigenschappen, beproevingseisen en procedures)
 • NEN-EN 50461:2007 (Zonnecellen-Technische beschrijving en productgegevens voor kristallijne silicium zonnecellen)
 • NEN-EN-IEC 60904-1:2007 (foto electrische elementen: metingen van de foto-electrische stroomspanning eigenschappen)
 • NEN-EN-IEC 61215: 2005 (kristallijn silicium fotovoltaïsche modules voor aardse toepassingen – ontwerp-classificatie en goedkeuring)
 • NEN-EN-IEC 61277:1998(fotovoltaïsche (PV) systemen voor aardse toepassingen – Algemeen en leidraad)
 • NEN-EN-IEC 61730-1 :2007 en;fr (Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules – Deel 1 : Eisen voor constructie)
 • NEN-EN-IEC 61730-2:2007 en;fr (Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules – Deel2: Eisen voor beproeving)
 • NEN-EN-IEC 61829:1998 en (Fotovoltaïsche reeks van kristalsilicium – Meting ter plaatse van I-V kenmerken)
 • NEN-EN-IEC 62093:200S en . .. Ba\ance-of-system onderdelen voor fotovoltäische systemen – Ontwerpclassificatie natuurlijke omgeving)
 • NEN-EN-IEC 62124:200S en;fr Autonome fotovoltaische (PV) systemen _ Ontwerpverificatie
 • NEN-EN-IEC 61 000-3-2 :2006 en Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Delen 1 tm 3
 • Bron: Zonne-energie, zonnepanelen plannen en zelf installeren

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?