Fotovoltaïsche techniek

Wat is Fotovoltaïsche Techniek eigenlijk ?

Fotovoltaïsche techniek is de techiek de noodzakelijk is om zonlicht om te zetten in electrische energie.

De benaming is samengesteld uit het Griekse woord Foton (=licht) en de Italiaanse natuurkundige Allessandro Volta, de bekende naamgever van Volt, de eenheid voor electrische spanning.

Einstein was er bij …

In 1921 won Albert Einstein de nobelprijs voor zijn combinatie van de quantumtheorie met de golftheorie van het licht zodat licht ook als een stroom energierijke deeltjes (fotonen) omschreven kon worden :

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Wat is een zonnecel ?

Om het licht (dus niet de warmte) van de zon om te kunnen zetten in electrische energie is een zonnecel noodzakelijk. De zonnecel is een soort van mini-energiecentrale die zonnelicht om kan zetten in gelijkstroom. Een zonnecel is niets meer dan 2 draadjes (electrodes) die electrisch opgeladen worden door een ‘bombardement’ van zonne-energie.

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Zonnepanelen zijn in feite een verzameling van zonnecellen die zorgen voor het omzetten van zonlicht in electrische energie.

Einstein was er bij …

In 1921 won Albert Einstein de nobelprijs voor zijn combinatie van de quantumtheorie met de golftheorie van het licht zodat licht ook als een stroom energierijke deeltjes (fotonen) omschreven kon worden. Elk voorwerp dat in zonlicht wordt gehouden wordt getroffen door fotonen. Indien een foton voldoende energie heeft, kan het een elektron uit een atoom vrijmaken. Hierdoor wordt het materiaal van het voorwerp dat in het zonlicht gehouden wordt electrisch geladen.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?