Gratis offerte

Snel en eenvoudig zonnepaneel offertes aanvragen?

Offertes aanvragen: hoe werkt dat?

 • STAP 1 U vult het online formulier in en klikt op verzenden (circa 1 minuut werk)

 • STAP 2 Uw online aanvraag wordt verspreid onder aangesloten installateurs

 • STAP 3 U ontvangt 3 tot 4 offertes via de e-mail welke u kunt vergelijken

 • Deze service is gratis en volledig vrijblijvend

Electriciteit terugleveren 

Hoe gaat dat in zijn werk ?

Het veelgebruikte netgekoppelde PV systeem werkt in feite zo : bij voldoende licht en uw normale gebruik zal uw huishouden of bedrijf uitstekend draaien op de door uzelf opgewerkte electriciteit.

Op het moment dat u meer electriciteit nodig hebt, dan uw eigen systeem op dat moment kan gerereren, dan springt uw energiebedrijf automatisch bij: u krijgt extra electriciteit aangeleverd.

Op het moment dat er echter meer electriciteit wordt opgewekt dan nodig is, dan wordt dat automatisch afgenomen door uw electriciteitsbedrijf (tegen een vergoeding vanzelfsprekend).

Info zonnepanelen

De electriciteit die u genereert met behulp van het zonnelicht is natuurlijk primair voor uw eigen gebruik bedoelt, echter is het vaak zo dat dat u op bepaalde momenten meer electriciteit opwekt,dan dat u zelf kunt gebruiken. In feite heeft u dan 2 mogelijkheden:

1e U slaat de electriciteit op in een zogenaamde zonne accu zodat u de electriciteit later weer kunt benutten (zie verder autonome PV-installatie)
2e U levert het overschot aan electriciteit aan uw energiebedrijf

Wat levert dat op ?

Zonnepanelen zijn een uitstekende investering

In eerste instantie vindt er een zogenaamde saldering plaats: hierbij wordt het door u geleverde aantal kwH afgetrokken van het verbruikte aantal kilowattuur.

Indien u meer levert, dan verbruikt heeft u ook recht op een vergoeding.

Helaas is in Nederland (in tegenstelling tot Duitsland en Belgi ) geen eenduidig tarief vastgesteld wat u voor uw geleverde electriciteit krijgt. Ook is deze vergoeding deels gekoppeld aan de APX-waarde (inkoopprijs die de energiebedrijven op de Amsterdam Power Exchange (Energiebeurs) voor electriciteit betalen.) en die varieert per dag. Globaal moet u denken aan ongeveer € 0,20 à € 0,25 per kilowattuur. (bron: Eneco.nl)

Belang omvormer

Monteren omvormer

Zoals we eerder constateerden is in een situatie waarbij er zowel stroom afgenomen zal worden als teruggeleverd zal worden sprake van speciale netgekoppelde of netgestuurde omvormers. Deze apparaten zijn essentieel in het geschikt maken van de zonnepanelenstroom naar de gebruikelijke wisselstroom. De aan het netwerk geleverde stroom moet aan bepaalde stroom voorwaarden voldoen.

Registratie opgewekte en geleverde stroom

Elk huishouden in Nederland dat aangesloten is op het netwerk van een energielever heeft een meterkast waarin zich electriciteitsmeters bevinden. Deze electriciteitsmeters zijn er in verschillende soorten, van eenvoudige tot dubbel-tarief meters waarbij onderscheid gemaakt worden tussen dag- en nachtstroom, elk weer met hun eigen tarieven. Deze meters werken 1 kant op: ze registreren de hoeveelheid stroom die u afneemt en dit wordt middels een teller aangegeven. Jaarlijks komt een vertegenwoordiger namens het Energiebedrijf deze geijkte en beveiligde meters controleren op werking, verbruik en of ze niet gemanipuleerd zijn.

Verschillende soorten meters

Bovengenoemde meters werken maar 1 kant op. Indien u electriciteit levert aan het energienetwerk, dan moet deze electriciteit sowieso door te geven zijn aan het netwerk en moet er nauwkeurig geregistreerd worden hoeveel Kilowattuur u levert. Ook voor het kunnen benutten van subsidies is dat belangrijk, aangezien een subsidie veelal is gebaseerd op een vergoeding die u per geleverde kilowattuur krijgt. Probleem bij deze meters is dat er niet wordt gemeten hoeveel stroom u zelf eerst afneemt van uw PV-installatie. Dan zou u die specifieke subsidie mislopen, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Veelal worden er 2 meters geplaatst die zowel de stroom voor de netlevering registreert als de stroom die u zelf verbruikt. Dit doet u alleen indien u subsidie voor het totale verbruik wilt ontvangen.

Dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen ?

Automatische verrekening door energiebedrijf

Normaliter gebruikt u uw eigen opgewekte stroom en wordt de 'overtollige'stroom geleverd aan het openbare netwerk van uw energieleverancier. Echter zal de maximale generering van stroom overdag plaatsvinden, terwijl u bijvoorbeeld 's avonds de meeste stroom nodig hebt. Ook zullen er dagen zijn waarop minder gegenereerd wordt dan op andere dagen. U zult dan de extra benodigde stroom af moeten nemen van het openbare netwerk. Maandelijks zal uw energiebedrijf in eerste instantie de verbruikte stroom en de door u geleverde stroom verrekeningen en het saldo dat overblijft zal in rekening worden gebracht of u ontvangt een creditnota en een bedrag op uw bankrekening.


Meer informatie over de werking van zonnepanelen (klik op de afbeelding voor meer informatie)

 • Zonne-energie
 • Fotovoltaïsche techniek
 • De zonnecel
 • Hoe werkt een zonnepaneel?
 • Omvormer
 • Electriciteit terugleveren
 • Soorten installaties
 • De Zonneboiler

Welkom!

Al ruim 14 jaar kunt u op Dezonnepaneelexpert.nl handige informatie en feiten vinden over zonne-energie, zonnepanelen en zonneboilers. Ideaal indien u zich aan het oriënteren bent. Naast deze informatie kunt u via deze website ook in 1 handeling tot wel 4 offertes op maat aanvragen bij zonnepaneleninstallatieurs in en buiten uw eigen regio. Alles kostenloos en volledig vrijblijvend.

Gunstig 21% btw terugvorderen

Door het Fuchs arrest heeft de partikuliere consument het recht om het volledige btw-bedrag terug te vorderen van de zonnepanelen die hij of zij heeft aangeschaft. Lees hier verder.

Energieprijzen 120%(!) gestegen in 15 jaar tijd en zullen blijven stijgen

Tussen 1997 en 2012 zijn de energieprijzen met 120% gestegen, een veelvoud van de inflatie in die periode. De verwachting is dat de komende jaren de energieprijzen wederom fors zullen gaan stijgen. Dat maakt het zelf opwekken van energie nog aantrekkelijker.

Huis met zonnepanelen is meer waard

Juli 2013: uit onderzoek van de TU te Eindhoven is gebleken dat een woning met zonnepanelen gemiddeld € 7.000 waardevoller wordt gevonden dan een woning zonder zonnepanelensysteem.Lees hier verder over het onderzoek.

BTW ondernemer of niet?

Recent is er door een uitspraak van het Hof van Luxemburg een extra mogelijkheid ontstaan waarbij een particuliere eigenaar eventueel de btw van de aanschaf en installatie van een PV-systeem mag terugvorderen. Deze gunstige ontwikkeling betekent dat een particulier maar liefst 21% minder geld kwijt is aan een zonnepanelensysteem. Overigens is het optioneel om hiervoor te kiezen, hoewel 95% van deze mogelijkheid gebruik maakt. Lees hier verder.