Aansluiting op het net

Aansluiting op het netwerk

De aansluiting op het openbare electriciteitsnetwerk is een belangrijk onderdeel van uw PV installatie. Zonder die aansluiting kunt u niet uw ‘teveel’geproduceerde electriciteit afleveren en daar een opbrengst voor ontvangen.

De andere kant van het verhaal is dat indien uw behoefte aan electriciteit op enig moment groter is dan uw PV-installatie kan leveren u de extra electriciteit ook niet kunt betrekken indien uw aansluiting op het electriciteitsnetwerk niet goed functioneert. Een goede aansluiting op het net is dus essentieel. Wat komt daar allemaal bij kijken ?

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Aanmelding op het netwerk

Zodra het vermogen en de locatie van de fotovoltaïsche PV installatie vasstaan zal u of de installateur contact moeten opnemen met uw Energiebedrijf om de technische details van de plaatsing en aansluiting op het openbare netwerk door te gaan nemen.

Belangrijke elementen hierbij zijn: waar komt de installatie te staan (in verband met de infrastructuur van het openbare netwerk: kan er überhaupt een aansluiting gerealiseerd worden op de gewenste locatie ?). Aan de hand van de gesprekken dienen berekeningen te worden gemaakt in combinatie met een schema van de technische installatie dat tezamen met het datablad van de gewenste omvormer een totaalplaatje moet opleveren hoe en waar en op wat voor manier uw installatie kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Meters

Essentieel voor de bepaling van de kosten en de afgenomen en geleverde stroom zijn de zogenaamde meters die geplaatst worden tussen omvormers en het netwerk. Op basis van de uitkomsten van de geijkte meter wordt ook de zogenaamde Saldering uitgevoerd: hierbij wordt allereerst de afgenomen en geleverde hoeveelheid stroom met elkaar verrekend en bij een overschot of een tekort wordt er hetzij een opbrengst gerealiseerd en anderzijds een kostenpost.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?