Netgekoppelde PV-installatie

Netgekoppeld PV systeem

Een netgekoppeld PV systeem is een zonnepanelen systeem dat het meest wordt gebruikt in Nederland en België. Dit systeem is goedkoper dan een standalone versie en biedt verschillende voordelen, te weten:

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Voordelen netgekoppeld t.o.v. autonoom

  • kleinere investering in verband met ontbreken van noodzaak voor zonne-accu’s en laadregelaar
  • veel minder onderhoud dan een standalone versie
  • altijd capaciteit: bij meer stroombehoefte dan het systeem kan leveren, sprint het openbare netwerk van energiebedrijven bij
  • financieel voordeel 1: bij meer stroomopwekking dan nodig is, neemt het energiebedrijf de extra stroom af tegen een vergoeding
  • financieel voordeel 2: bij elke opgewekte KwH krijgt u een subsidiebedrag van de overheid
  • 12 maanden per jaar stroom, ongeacht zonlichtsituatie
  • u hoeft niet 100 % zelfvoorzienend te zijn, dus een kleinere installatie voor een kleiner budget is mogelijk
  • bij een standalone PV-installatie moet er een backup-faciliteit gecreëerd worden middels bijvoorbeeld een dieselgenerator (alleen in die gevallen waarbij 12 maanden per jaar electriciteit is gewenst)

Netgekoppelde PV installatie

Electriciteitsmeter

Indien u aangesloten wordt op het openbare electriciteitsnetwerk, dient u een andere meter te hebben. In Nederland moet u ofwel twee meters hebben, één die de stroom meet die u afneemt van het openbare netwerk en één die meet hoeveel stroom u heeft geleverd aan het openbare netwerk ofwel een gecombineerde meter die zowel afgenomen als geleverde stroom meet.

Salderen

Salderen is de officiële term waarmee Energiebedrijven de door u afgenomen stroom verrekenen ofwel salderen met de door u teveel opgewekte en bij de Energiebedrijven aangeleverde electriciteit. Energiebedrijven zijn wettelijk verplicht om de eerste 3.000 tot 5.000 kWh te salderen. Indien u daarboven levert, dan ontvangt u een netto-vergoeding, die per energiemaatschappij afwijkt.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?