Controle op werking

Bij een goed aangelegd PV-systeem kunt u op verschillende manieren de goede werking controleren.

Eén van de beste methodes om dat te doen is een controle via ampère- en voltagemeters die op de ingang van de omvormer aangesloten zijn en een wattmeter die op de uitgang van de omvormer aangelosten moeten zijn. Via deze instrumenten kunt u direct de prestaties van de installatie bekijken en worden fouten direct zichtbaar.

Tegenwoordig worden deze controlemethodieken digitaal getoond op een zeer gebruiksvriendelijke wijze waardoor de leek ook in staat is om eenvoudig te zien wanneer iets niet helemaal goed loopt. Zelfs een melding via een app of internet is mogelijk.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?

Zonnepanelen raken zelden defect

Uit ervaring en onderzoek weten we dat het hoogst zelden voorkomt dat een zonnepaneel defect raakt. Als er al iets gebeurt met de zonnepanelen, dan zal een hele sectie of string uitvallen, niet zozeer vanwege defecten aan de panelen zelf, maar aan de zogenaamde klemverbindingen waarbij de uitval van 1 contactje kan zorgen dat de gehele sectie uitvalt.

Welke testen worden er voor oplevering uitgevoerd?

 • aardingsweerstand
 • geleiding van de randaardeverbinding
 • potentiaalvereffeningsleiding
 • potentiaalsvereffeningsrail
 • isolatieweerstand zonnestroomgenerator
 • DC-hoofdleiding
 • vrijloopspanning generator en elke string
 • kortsluitstroom
 • spanningsval
 • meting spanningsval
 • test van de goede werking

Zelf verhelpen ?

Een maximale energie-opbrengst kan alleen bereikt worden bij een perfect funtionerend PV-systeem.

Indien u zelf onvoldoende kennis hebt is het verstandig om de installatie 1 keer per jaar te laten controleren door een erkende installateur of eerder indien u zelf problemen opmerkt. Zonder regelmatige controles kunnen storingen gedurende lange tijd onopgemerkt blijven en lagere opbrengsten veroorzaken.

Een andere eenvoudige methode om te checken of de opbrengst minder is geworden, is het vergelijken van de maandelijkse afgenomen en teruggeleverde electriciteit aan het openbare electriciteitsnetwerk. Indien hier een grote afwijking in zit dan bestaat de kans dat de installatie niet goed functioneert.

Aandachtspunten bij aansluiting

 • PV-systemen worden geïnstalleerd in de open lucht waardoor weersbestendigheid van het electrische deel van belang is. Het systeem moet de juiste IP-beschermingsgraad hebben en de juiste UV- en weerbestendigheid hebben.
 • Zonnepaneelsystemen kunnen niet spanningsvrij worden gemaakt of uigestchakeld worden. Tijdens de montage staan ze onder spanning en wordt de volle bedfijfsspanning geleverd zodra het licht wordt. Al bij relatief geringe zonnestraling wordt er veel spanning geleverd
 • Veel electrospecialisten werken alleen met wisselstroominstallaties, terwijl het deel gelijkspanning bij zonnepanelen systeem groot is. Dit vereist extra aandacht en andere procedures.
 • De PV-generator levert een zuivere gelijkstroom die bij een isolatiefout een continue vlamboog kan veroorzaken (net als bij een lasapparaat).

Ons advies: kies voor de vakman

Gezien de hierboven beschreven risico’s is het belangrijk dat werkzaamheden op electriciteitsgebied door een vakbekwaam persoon worden uitgevoerd conform de vigerende NEN, DIN en ISO-normen.

Bent u zelf niet vakbekwaam ? Begin er dan niet aan, maar kies voor de vakman of vakvrouw, zowel voor uw eigen veiligheid als voor een optimale werking van uw systeem te garanderen.

dezonnepaneelexpert.nl

Heeft u interesse in zonnepanelen en wilt u gratis en vrijblijvend prijzen en documentatie ontvangen?